Choď na obsah Choď na menu

Šariš ľuďom

Projekt Šariš ľuďom ukončený

 

       Klub slovenských turistov Mladosť ODEVA Lipany ukončil osadzovaním informačných tabúľ na náučný chodník okolo Kalinovského potoka práce na projekte Šariš ľuďom – Revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole.

Upravili sme  časť problematických úsekov lesnej cesty okolo Kalinovského potoka a osadili rúru na odtok vody zo svahu (Bartolomej Smetana, Ján Feltovič, Kamil Jenča).

Štyri tabule náučného chodníka sa venujú problematike športových aktivít pod Minčolom, rastlinstvu a živočíšstvu, geologickej stavbe a reliéfu a premenám útulne pod Minčolom. Text a mapy sú prácou Bernarda Majtnera, Jozefa Sobotu a Matúša Maleckého. Podkladom boli fotografie aj od Gabiho Kuchára a Jána Turlíka. Tabule vyrobil Vlado Gladiš. Informačné panely sú prácou Jozefa Saxu, ktorému vypomáhal Jozef Kaščáka. Pri ich montáži na mieste pomáhali Anička Smetanková, Ľubo Smetanka, Martin Žihala, Ľudo Lukáč, Ľubo Vaľuš, Tomáš Mekk. Šindle poskytol Vlado Plavčan. Vývoz zabezpečil Bartolomej Smetana.

Namontovali sme taktiež a označili skratku na sedlo Kalinov (pri lokalite „Kameň“) a samorast na križovatke s cyklochodníkom Lipany-Kamenica-Muszyna v lokalite Lúka.

Pri útulni sme vyrovnali miesto na stôl, na prístupovej ceste sme namontovali reťaze a madlá. Revitalizovali sme taktiež odtok zo studničky a Gabiho pleso.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorý venovali množstvo času energie, tvorivosti!

Veríme, že uvedené aktivity prispejú návštevníkom Minčola k lepšiemu poznaniu lokality a k pohodliu.

 

Lipany 22.8.2020

PaedDr. Jozef Sobota, autor a koordinátor projektu

Ing. Bernard Majtner, predseda KST Mladosť ODEVA Lipany