Choď na obsah Choď na menu

Pohľad do histórie turistiky v Lipanoch

30. 12. 2016

Záver roka býva vhodným časom na bilancovanie, aby sme si pripomenuli akcie roku 2016, predstavili návrh aktivít do nového roka 2017.

KST Mladosť Odeva Lipany zorganizoval slávnostný večer z príležitosti 20. výročia založenia klubu a krst knihy "Pohľad do histórie turistiky v Lipanoch" v Mestskej galérii v Lipanoch.

 

Prezentácia publikácie "Pohľad do histórie turistiky v Lipanoch"

 

V predposledný deň minulého roku sa zišli členovia Klubu slovenských turistov Mladosť Odeva Lipany a ostatní pozvaní hostia na výročnej členskej schôdzi v mestskej galérii. Súčasťou programu bolo aj slávnostné uvedenie publikácie pod názvom Pohľad do histórie turistiky v Lipanoch. Jej krstným otcom sa stal Ing. Juraj Fiľakovský, ktorý je predsedom regionálnej rady KST v Prešove.

 

Autormi tejto publikácie sú PaedDr. Jozef Sobota a Ing. Bernard Majtner ml. Jednou z pohnútok  k jej napísaniu bola aj existencia podobnej knihy, ktorá mapuje históriu organizovanej turistiky v Prešove. V neposlednom rade pri konečnom rozhodnutí zavážilo množstvo zozbieraných materiálov v Kronike turistického klubu v Lipanoch a tiež 20. výročie založenia tohto klubu, keď sa naskytla vhodná príležitosť zhodnotiť uplynulé obdobie na stránkach publikácie. V minulosti došlo k vydaniu knihy o Lipanoch aj s čiastkovým pohľadom do dejín turistiky, ktorú zostavil priekopník turistiky Ing. Ján Turlík. Jeho náhle úmrtie však nedovolilo priniesť čitateľskej verejnosti komplexnejší pohľad najmä na dávnejšiu epochu organizovanej turistiky v meste.

 

A čo všetko možno nájsť v publikácii Pohľad do histórie turistiky v Lipanoch? Odpoveď sme našli u jedného z jej autorov PaedDr Jozefa Sobotu.  „Štruktúra i obsah knihy sa postupne menili, ale vo vydaní  možno nájsť: začiatky turistiky, jej mapovanie po 2. svetovej vojne až do roku 1989,  taktiež zahraničné expedície, obľúbené destinácie, zmienky o vrchu Minčol a tradičných behoch do vrchu. Čitateľ tu naďabí aj na kapitoly o cykloturistike a zimnej turistike. Samozrejme, tu nesmú chýbať informácie o nestorovi lipianskej turistiky Ing. Jánovi Turlíkovi. Sú tam zahrnuté správy o turistických plesoch a propagácie akcií a popis podujatí  súčasného kalendára,“ uviedol. Ako sme sa ďalej dozvedeli, publikácia približuje čitateľom  štatistiky tradičných akcií, bedeker prechodov Nízkymi Tatrami a pochodu do Czenstochowej. Zmieňuje sa aj o  zahraničných pobytoch a je toho ešte oveľa viac, čím by mala zaujať. „Samozrejme, z môjho uhla pohľadu sú to najmä aktivity lipianskych gymnazistov v turistike, ktoré by mohli upútať. Veríme však, že každý čitateľ si tam nájde to svoje,“ dopĺňa Jozef Sobota, ktorý na miestnom gymnáziu vyučuje aj regionálnu výchovu.

 

Pri príprave knihy sa vychádzalo často z poznatkov nielen samotných autorov, ale aj ďalších osobností regiónu. Patria k nim: Ing. Jána Turlík, Gabriel Kuchár, Dpt. Bernard Majtner st. Vlado Plavčan a Jožko Kaščák. Množstvom pozoruhodných materiálov disponovali najmä Ing. Ján Turlík a Dpt. Bernard Majtner st. Obsahovo najširšiu zbierku z fotoarchívu poskytol Gabriel Kuchár. Dôležitú úlohu pri zostavovaní publikácie zohrali tiež vrcholové knihy z Minčola a rôzne poznámky najmä z pera Jozefa Sobotu. „Bolo nevyhnutné zosúladiť formu a štruktúru práce. Záverečné úpravy urobil spoluautor Bernard Majtner. Za jazykovú úpravu vďačíme PhDr. Viere Urdovej, riaditeľke Gymnázia Lipany,“ podotkol Sobota.

 

Na prezentácii publikácie sa zúčastnili aj  priatelia z poľskej Muszyny z PTTK  na čele s predsedom Adamom Mazurom. Z domácich hostí spomenieme aspoň niektoré mená:  Ing. Jozef Jura – projektant  Dubovických Žliabkov a zakladateľ lipianskej turistiky a lyžiarskeho vleku na Minčole, Ing. Jozef Majtner - projektant útulne pod Minčolom, PhDr. Jozef Križalkovič - bývalý prednosta lipianskej radnice, ktorý v súčasnosti pôsobí vo funkcii projektového manažéra pri meste Lipany, Ján Šejirman – starosta obce Krivany. MUDr Stanislav Turlík, syn nebohého Ing. Jána Turlíka, zo zdravotných dôvodov nemohol zavítať na toto podujatie, ale predsa len pozdravil jeho účastníkov. Primátor mesta Lipany Ing. Vladimír Janošík  sa osobne poďakoval autorom publikácie 31. decembra počas silvestrovského výstupu na Minčol.

 

Kniha je primárne určená najmä pre turistických členov KST Mladosť ODEVA Lipany, ale môže poslúžiť aj ako inšpirácia pre študentov v turistických krúžkoch na Gymnáziu v Lipanoch a na základných školách. Vrelo ju však možno odporučiť širokej športovej verejnosti nielen v regióne hornej Torysy. Aj táto publikácia má ambíciu prispieť k ešte výraznejšej propagácii turistiky najmä medzi nastupujúcou generáciou a zároveň čitateľom otvára dvere do sveta počiatkov turistiky v Lipanoch.

 

Pavol Kall

 

pohlad.jpg

pohlad1.jpg